Picolite 16K giải pháp lý tưởng để theo giỏi nhiệt độ hàng xuất nhập khẩu

Bạn quan tâm đến điều gì khi bạn xuất khẩu hay nhập khẩu các mặt hàng thuỷ hải sản, nông sản, dược phẩm và các mặt hàng cần bảo quản ở môi trường nhiệt độ nhất định? Picolite 16K từ Fourtec với các đặc tính nổi bật sau đây sẽ giải quyết những lo ngại của bạn

Continue reading


Giải pháp ghi, giám sát nhiệt độ với LogTag

Thiết bị tự ghi nhiệt độ (nhiệt kế tự ghi) LogTag Trix-8

Một trong những nguyên nhân sau đây có thể khiến chúng ta cần có giải pháp để theo dõi nhiệt độ của kho lạnh hay xe tải lạnh:- Cần kiểm tra sự ổn định của nhiệt độ trong kho lạnh / tải lạnh để nắm bắt được “sức khoẻ hệ thống máy móc” của chúng ta, từ đó có cách xử lý.

Continue reading