Giải pháp ghi, giám sát nhiệt độ với LogTag

Thiết bị tự ghi nhiệt độ (nhiệt kế tự ghi) LogTag Trix-8

Một trong những nguyên nhân sau đây có thể khiến chúng ta cần có giải pháp để theo dõi nhiệt độ của kho lạnh hay xe tải lạnh:
– Cần kiểm tra sự ổn định của nhiệt độ trong kho lạnh / tải lạnh để nắm bắt được “sức khoẻ hệ thống máy móc” của chúng ta, từ đó có cách xử lý
– Trên xe tải lạnh, hệ thống lạnh có thể dễ dàng bị tắt đi (kể cả cố ý lẫn vô ý)  trên đường vận chuyển.

– Chất lượng hàng hoá (thực phẩm, thuỷ hải sản, …) của chúng ta là vấn đề được đặt lên hàng đầu
– Một chi phí khá nhỏ, cho giá trị sử dụng rất lớn

Một số đặt điểm chính của thiết bị tự ghi LogTag:
– Nhỏ gọn
– Thiết lập chức năng rất đơn giản.
– Tuỳ chỉnh thời gian của mẫu ghi
– Chuyển dữ liệu lên máy tính bằng cổng USB
– Phần mềm/ tiện ích hiển thị nhật ký nhiệt độ dạng biểu đồ hoặc dữ liệu dạng bảng.

Leave a Reply