Hướng dẫn đấu nối thiết bị điều khiển nhiệt FOX-1004 dùng trong ấp trứng

Hướng dẫn này sẽ đơn giản hơn cho người dùng sử dụng lần đầu bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1004 trong ấp trứng.

Sơ đồ đấu nối điện FOX-1004

CHÚ GIẢI

 

  • Nguồn AC 220V: 11 + 12
  • Thiết bị tạo nhiệt: 10 + 12. Thiết bị tạo nhiệt có thể là: bóng đèn sợi đốt, điện trở đốt nóng, hay bất kỳ loại thiết bị tạo nhiệt khác sử dụng nguồn điện AC 220V
  • Nối thông hai chân: 9 + 11
  • Đầu dò: 1 – trắng; 2 – đen

Leave a Reply