Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển nhiệt FOX-D1004

Hướng dẫn sử dụng FOX-D1004, bao gồm:

 • Tóm tắt đặc điểm của FOX-D1004;
 • Hướng dẫn đấu nối điện;
 • Hướng dẫn cài đặt nhiệt độ và cài đặt chương trình;
 • Làm thế nào để tối ưu hoá chức năng của FOX-D1004
 1. TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM CỦA FOX-D1004
  1. 1 đầu dò nhiệt độ (cảm biến nhiệt độ)
  2. 2 ngõ ra (gọi cách khác: 2 ngõ điều khiển hoặc 2 out relay). Mỗi ngõ ra hoạt động tương tự 1 bộ điều khiển nhiệt FOX-1004.
 2. HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI ĐIỆN
  Chúng ta cần đọc kỹ sơ đồ đấu nối của nhà sản xuất trước khi bắt đầu
  Hướng dẫn sử dụng FOX-D1004
  Việc đấu nối được thực hiện tương tự FOX-1004 (xem hướng dẫn), nhưng ở đây thực hiện cho 2 ngõ ra. Các điểm cần chú ý như sau:

  1. Dây D1 (dây nguồn) vào các chân: 11, 9 và 3 trên thiết bị. Để cho các đầu dây gọn, chúng ta làm như sau:
   • Nối D1 vào chân số 11
   • Một đoạn dây ngắn nối 2 chân: 11 và 9
   • Một đoạn dây ngắn nối 2 chân: 9 và 3
  2. Dây D2 (dây nguồn) nối vào chân số 12, D3 (cấp nguồn cho tải 1), D4 (cấp nguồn cho tải 2)
   Tải của chúng ta có thể là máy nén, bóng đèn, máy hút ẩm, điện trở, … Lưu ý:

   • Mỗi tải phải ở mức thấp hơn 2A
   • Không nên quấn cả 3 dây D2, D3, D4 và cho vào chân số 12, mối điện không gọn gàng dễ gây cháy nổ. Có thể làm như sau: nối D2 vào chân số 12 sau đó nối D3 và D4 vào D2 (không cho D3 và D4 vào chân số 12 của thiết bị).
  3. Các đầu dây còn lại D5 (cấp nguồn cho tải 1), D6 (cấp nguồn cho tải 2) lần lượt được nối vào chân số 10 và 4 của bộ FOX-D1004
 3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
  Bao gồm 2 phần: cài đặt nhiệt độ (thiết lập điểm SET) và cài đặt chương trình
  Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển FOX-D1004

  1. Cài đặt nhiệt độ (thiết lập điểm SET):
   1. Cách tính điểm SET: ví dụ: vùng nhiệt độ tố nhất mà chúng ta cần:
    • t1 = [Ngưỡng nhiệt độ thấp nhất] đến t2 = [Ngưỡng nhiệt độ cao nhất]
    • Gọi Điểm SET = t0
    • Tính t0:
     • t0 = t2 nếu DIS = P; (lấy ngưỡng cao nhất)
     •  t0 = t1 + (t2 – t1)/2; (lấy giá trị ở giữa của ngưỡng thấp và ngưỡng cao)
   2. Thiết lập điểm SET cho ngõ ra 1: nhấn phím SET ở mặt trước của thiết bị, màn hình xuất hiện St1, tiếp tục nhấn SET, dùng phím mũi tên lên hoặc xuống để thay đổi giá trị về điểm SET (cách tính ở trên).
   3. Thiết lập điểm SET cho ngõ ra 2: sau khi đã thiết lập điểm SET 1 (St1), chúng ta nhấn phím SET tiếp tục, St2 xuất hiện, tiếp tục nhấn phím SET, dùng mũi tên lên hoặc xuống để thay đổi giá trị về điểm SET (cách tính ở trên).
   4. Thiết bị tự lưu các thiết lập sau khi không nhấn vào bất kỳ phím nào trong vài giây.
  2. Cài đặt chương trình
   1. Xem ý nghĩa một số từ viết tắt trước khi bắt đầu cài đặt:
    • tP1: kiểu hoạt động của ngõ ra 1. Giá trị: C (coller) hoặc H (heater)
    • dt1: thời gian hoãn ngõ ra 1, đơn vị tính: giây (s)
    • dF1: giá trị cho phép dao động tính từ điểm SET St1, ngõ ra 1 sẽ điều khiển để nhiệt độ nằm trong khoảng:
     • [St1-dF1] đến [St1], nếu DIS = P
     • [St1-dF1] đến [St1+dF1], nếu DIS = Pn.
    • tP2: kiểu hoạt động của ngõ ra 2. Giá trị: C (coller) hoặc H (heater)
    • dt2: thời gian hoãn ngõ ra 2, đơn vị tính: giây (s)
    • dF2: giá trị cho phép dao động tính từ điểm SET St2, ngõ ra 2 sẽ điều khiển nhiệt độ nằm trong khoảng
     • [St2-dF2] đến [St2], nếu DIS = P
     • [St2-dF1] đến [St2+dF2], nếu DIS = Pn.
    • DIS: cách tính độ lệch. Giá trị: P hoặc Pn
     Giá trị của DIS sẽ ảnh hưởng đến khoảng nhiệt độ vận hành. Giá trị P sẽ giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt hơn.
    • CoR: điều chỉnh giá trị của cảm biến. Khi giá trị hiển thị của đầu cảm biến bị lệch so với giá trị thực tế, chúng ta dùng thông số CoR để điều chỉnh. Giá trị: -5.0 ~ +5.0 °C .
    • LoC(Lock Function):
     • LoC = Lon: Khoá chức năng cài đặt chương trình. Khi ở trạng thái Lon, chúng ta không thể thay đổi được các thông số của chương trình.
     • LoC = LoF: tắt chức năng khoá. Khi ở trạng thái LoF, các thông số sẵn sàng để chúng ta điều chỉnh.
   2. Tiến hành cài đặt
    • Nhấn và giữ phím SET hơn 5 giây, cho đến khi xuất hiện tP1. Nhả phím SET và nhấn lại phím SET 1 lần nữa.
    • Dùng phím mũi tên để chọn kiểu hoạt động cho ngõ ra 1 (C: làm lạnh hoặc H: làm nóng).
    • Nhấn SET, màn hình hiển thị dt1. Nhấn SET tiếp và dùng phím mũi tên để điều chỉnh thời gian hoãn ngõ ra 1.
    • Nhấn SET, màn hình xuất hiện dF1. Nhấn SET tiếp và dùng phím mũi tên để điều chỉnh giá trị nhiệt độ chênh lệch của ngõ ra 1.
    • Nhấn SET, màn hình xuất hiện tP2. Nhấn SET tiếp và dùng phím mũi tên để chọn kiểu hoạt động cho ngõ ra 2.
    • Nhấn SET, màn hình xuất hiện dt2. Nhấn SET tiếp và dùng phím mũi tên để điều chỉnh thời gian hoãn ngõ ra 2.
    • Nhấn SET, màn hình xuất hiện dF2. Nhấn SET tiếp và dùng phím mũi tên để điều chỉnh giá trị nhiệt độ chênh lệch của ngõ ra 2.
    • Nhấn SET, màn hình xuất hiện DIS. Nhấn SET tiếp và dùng phím mũi tên để điều chỉnh giá trị thành P hoặc Pn (khuyên dùng P).
    • Nhấn SET, màn hình xuất hiện Cor. Nhấn SET tiếp và dùng phím mũi tên để thiết lập giá trị nhầm cân bằng thông số của cảm biến với nhiệt độ thực.
    • Nhấn SET, màn hình hiển thị LoC. Nhấn SET tiếp và dùng phím mũi tên để chọn Lon (khoá chức năng), hoặc LoF (không khoá).
    • Thiết lập được tự động lưu lại sau vài giây ngừng thao tác.
 4. TỐI ƯU HOÁ CHỨC NĂNG
  Việc tối ưu thết bị sẽ giúp chúng ta vận hành hiệu quả hơn đồng thời chi phí cũng sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Một số trường hợp sau đây mang tính tham khảo, các bạn có thể biến hoá nó để có hệ thống thật sự tốt:

  1. Sử dụng 2 tải của FOX-D1004 để thay thế cho 2 bộ FOX-1004, một số trường hợp như sau, chúng ta nên sử dụng biện pháp thay đổi này:
   • Điều khiển nhiều máy nén lạnh trong cùng 1 phòng lạnh
   • Điều khiển nhiều điện trở trong cùng một máy (lò) ấp trứng
   • Nhiều ứng dụng khác
  2. Điều khiển 2 máy nén lạnh (hoặc có thể điều khiển 2 máy làm nóng) vận hành bổ sung. Ví dụ: kho lạnh của chúng ta cần giữ ở nhiệt độ 0 ~ 5 °C
   1. Ở nhiệt độ trên +5 °C, cần cả 2 máy làm lạnh hoạt động để nhiệt độ phòng/kho nhanh xuống đặt mức nhiệt độ yêu cầu.
   2. Khi làm lạnh xuống đạt khoảng 1 °C thì tắt đi 1 máy, máy còn lại duy trì nhiệt độ.
   3. Nếu nhiệt độ xuống đạt mức thấp nhất, sẽ tắt cả 2 máy.
   4. Khi nhiệt độ tăng lên lại 1 °C, chúng ta bật lại 1 máy. Khi nhiệt độ cao lên nữa thì bật thêm 1 máy nữa.
  3. Vận hành hệ thống để có nhiệt độ tương đối chính xác. Ở một số trường hợp do yêu cầu nhiệt độ không được vượt một ngưỡng nhất định. Ví dụ cụ thể: không được thấp hơn +10 °C và không được cao hơn 13 °C. Như vậy, khi nhiệt độ dưới +10 °C thì yêu cầu máy gia nhiệt hoạt động (kiểu hoạt động làm nóng), khi nhiệt độ cao hơn +13 °C thì yêu cầu máy làm lạnh hoạt động (kiểu hoạt động làm lạnh).
   Chỉ cần 1 FOX-D1004 đáp ứng được kiểu vận hành này.

Leave a Reply