Giải pháp ghi, giám sát nhiệt độ với LogTag

Thiết bị tự ghi nhiệt độ (nhiệt kế tự ghi) LogTag Trix-8

Một trong những nguyên nhân sau đây có thể khiến chúng ta cần có giải pháp để theo dõi nhiệt độ của kho lạnh hay xe tải lạnh:- Cần kiểm tra sự ổn định của nhiệt độ trong kho lạnh / tải lạnh để nắm bắt được “sức khoẻ hệ thống máy móc” của chúng ta, từ đó có cách xử lý.

Continue reading